Rejestracja w nowym systemie obsługi penyi E-Office jest prosta i intuicyjna aczkolwiek komuś może się przydać obrazkowy opis kolejnych czynności.
W przypadku problemów/pytań prosimy o mailowy kontakt.

Rejestrując się prosimy nie używać maili na serwerze wp.pl oraz o2/tlen, które należą do WP.
Większość przypadków nie otrzymania linku aktywacyjnego dotyczy właśnie tego serwera.

1. Aby się zarejestrować należy wejść na stronę E-Office używając poniższego odnośnika bądź klikając w odpowiednią opcję w menu naszej strony.
https://seu.confederaciopenyes.cat/login
UWAGA! W przypadku osób nieletnich należy najpierw zapoznać się z 10. punktem instrukcji.
Osoby biorące udział w rekrutacji obowiązuje normalna rejestracja bez użycia "link code".

2. Po wejściu na stronę, w prawym górnym jej rogu można zmienić sobie język strony. Poniższy poradnik będzie opierał się na języku angielskim.

-Klikamy przycisk "Register".


(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


3. Na następnej stronie klikamy w przełącznik przy zaznaczonym napisie.
Jeśli nie posiadamy kodu ponieważ bierzemy dopiero udział w rekrutacji nie klikamy przełącznika i przechodzimy do punktu 4.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Spowoduje to rozwinięcie dodatkowych 2 pól formularza.

 1. W górnym polu wpisujemy swój unikalny kod dołączony do Carnet de Penyista.
 2. W dolnym polu wpisujemy kod penyi. W naszym przypadku jest to: 544768
 3. Klikamy w przycisk "Access"

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Jeśli kod jest poprawny otrzymamy poniższy komunikat:

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Klikając w "Load Data" formularz zostanie wypełniony naszymi podstawowymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr dokumentu tożsamości.


4. Wypełniamy poniższy formularz zgodnie z opisem na obrazku, pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

Rejestrując się prosimy nie używać maili na serwerze wp.pl.
Większość przypadków nie otrzymania linku aktywacyjnego dotyczy właśnie tego serwera. 

 

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

 1. Wpisujemy login (bądź zostawiamy ten domyślnie wpisany);
 2. Wpisujemy dwa razy hasło;
 3. Zaznaczamy kratkę potwierdzającą zapoznanie się z regulaminem serwisu;
 4. Klikamy "Register" aby wysłać formularz.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


5. Logujemy się na podaną w formularzu skrzynkę mailową, wchodzimy w maila z systemu i potwierdzamy rejestrację klikając w "HERE".

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


6. Przechodzimy po raz kolejny na stronę logowania, wpisując ustalony login oraz hasło logujemy się do systemu.


7. Po zalogowaniu klikając z prawej strony w swoje imię i nazwisko możemy zmienić swoje dane, zmienić hasło lub usunąć konto.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


8. Z lewej strony zaś po kliknięciu w "Online Procedures" możemy sprawdzić swoją przynależność do penyi (pkt. 9) bądź zarejestrować nieletniego członka penyi, którego jesteśmy prawnym opiekunem (pkt. 10)

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


9. Menu przynależności do Penyi.

 1. Klikając w "Link by code" możemy potwierdzić swoją przynależność do FCBP jeśli zarejestrowaliśmy konto bez użycia tego kodu.
 2. Klikając w "Link to a supporters' club" możemy wyszukać inną penye, do której chcielibyśmy dołączyć (każda penya jednak ma indywidualny sposób naboru nowych członków dlatego przed skorzystaniem z tej opcji należy najpierw skontaktować się z wybraną penyą). W tym przypadku członkostwo musi zostać potwierdzone przez "Managera" penyi.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

9.2 Prośba o dołączenie do wybranej penyi 
Aby wysłać prośbę o dołączenie do FCBP lub innej wybranej penyi należy kliknąć "Link to a supporters' club" jak na obrazku powyżej a następnie wyszukać i kliknąć "link" przy wybranej penyi jak na obrazku poniżej i potwierdzić przyciskiem "send request".
Następnie jeśli został już wypełniony formularz rekrutacyjny na naszej stronie wystarczy oczekiwać na akceptację. Po zaakceptowaniu w menu przynależności do penyi będzie widoczna informacja "Request Approved" jak na obrazku powyżej

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

10. Rejestracji niepełnoletniego członka dokonuje jego opiekun prawny! Nawet w przypadku gdy opiekun prawny niepełnoletniego członka nie jest członkiem FCBP powinien on założyć swoje konto bez fan klubowej przynależności a następnie poprzez  poniższe menu zarejestrować swojego podopiecznego.

 1. Aby to zrobić opiekun powinien wejść w menu "Management of minors". Kliknąć w "Register Minor".


 2. A następnie wypełnić formularz, który pojawi się w nowym oknie. Kolejne kroki rejestracji odbywają się tak jak w przypadku zwykłej rejestracji.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)