Data12.10.201708:00 - 27.10.201723:59

Miejsce

KategoriaInne

Opis wydarzenia

Otwieramy 2. turę rekrutacji do Fan Club Barça Polska. Zapisy potrwają do 27 października (włącznie). Po tym terminie, odbędzie się aktualizacja listy członków Stowarzyszenia.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, które mają charakter regulaminu zapisów. Wszystko co trzeba wiedzieć o zapisach do fan clubu, znajduje się w tym artykule.

 

0. Kto może zostać członkiem FCBP?

 

Członkiem FCBP może zostać każdy kibic klubu FC Barcelona, który w nieprzekraczalnym terminie do 27 października dopełni wszelkich formalności, opisanych poniżej w punktach 1, 2, 3, 4, czyli wypełni formularz rekrutacyjny, dokonać opłaty składki i w szczególnych przypadkach potwierdzić tożsamość. Dodatkowa informacja dla osób, które nie ukończyły 16 lat opisana jest w punkcie 6.

 

1. Przedłużenie członkostwa

 

Osoby, które były członkami Stowarzyszenia (w sezonie 2016/2017), mają na naszej stronie konto i wypełniły w zeszłym roku formularz zgłoszeniowy, aby przedłużyć członkostwo muszą jedynie opłacić składkę. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 23 lipca 2016 r. składka wynosi 60 zł. 

 

Jednocześnie przypominamy, że po zalogowaniu i wejściu w zakładkę "FCBP dane" (w prawym górnym rogu strony) można zaktualizować swoje dane (np. teleadresowe).

 

2. Opłacenie składki

 

Składkę w wysokości:

60 zł dla osób, które były członkami FCBP w sezonie 2016/2017;

80 zł dla pozostałych osób (w tym 60 zł składki i 20 zł opłaty wpisowej);

 należy uiścić do 27 października br. na numer konta:

19 1090 1841 0000 0001 3086 7568

Fan Club Barca Polska

Ul. Malborska 1 m 121

03-286 Warszawa

 

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko, miasto (zamieszkania), numer telefonu. Np.: Jan Kowalski, Chrostkowo, 666777888

 

Osoby, które nie przejdą rekrutacji otrzymają zwrot wpłat do końca października. Pieniądze będą zwrócone na numer konta, z którego zostały wpłacone.

 

Jeżeli macie wątpliwość, czy Wasz przelew doszedł, po jego wykonaniu wystarczy zapisać/zeskanować potwierdzenie i zachować na telefonie lub komputerze. Po 27 października będziemy wyjaśniać indywidualnie wszelkie niezgodności. 

 

3. Formularz rekrutacyjny

 

Dotyczy wyłącznie nowych osób oraz aktualnych członków Stowarzyszenia, którzy nie wypełnili formularza w poprzednim roku.

 

Aby przesłać dane niezbędne do rejestracji w Stowarzyszeniu, należy wypełnić formularz rekrutacyjny na naszej stronie. Formularz dostępny jest po zalogowaniu na górze strony. W przypadku osób, które są niepełnoletnie, deklarację członkowską, czyli formularz wypełnia prawny opiekun. UWAGA: Na nową stronę nie przenosiliśmy kont utworzonych na poprzednim - starym forum. Jeżeli ktoś nie tworzył jeszcze konta na obecnej stronie, powinien zrobić to teraz.

 

 

 

4. Potwierdzenie tożsamości

 

W niektórych przypadkach poprosimy o potwierdzenie tożsamości osoby aplikującej. W tym celu mogą otrzymać Państwo z adresu rekrutacja@fcbp.pl prośbę o przesłanie skanu dokumentu tożsamości wymienionego w zgłoszeniu. Na informację zwrotną będziemy czekać 7 dni. Brak potwierdzenia tożsamości w terminie skutkować będzie brakiem przyjęcia do Stowarzyszenia. Prośba potwierdzenia tożsamości nie będzie kierowana do wszystkich osób, więc osoby, które nie otrzymają maila, proszone są o nie przesyłanie skanów dokumentów.

  

5. Decyzja o przyjęciu i wysyłka Carnet de Penyista

 

Osoby, które pozytywnie przejdą rekrutację po weryfikacji będą umieszczane na liście członków. Lista członków dostępna jest wyłącznie dla osób należących do FCBP. Aby mieć do niej wgląd, wystarczy zalogować się na stronie głównej i wejść w zakładkę "O FAN CLUBIE > Członkowie". Następnie do osób, które pozytywnie przeszły rekrutację, zostanie wysłana informacja za pośrednictwem maila. Dodatkowo każdy członek FCBP otrzyma na początku przyszłego roku Carnet de Penyista (karty wysyłane są przez FC Barcelonę do siedziby Stowarzyszenia w okolicach lutego/marca). Wraz z Carnetem przesłana zostanie pisemna decyzja o przyjęciu do Fan Club Barça Polska.

 

6. Możliwość dołączenia stowarzyszenia jako junior (osoby do 16 roku życia)

 

Wszystkie osoby, które nie ukończył 16 lat, mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia*. Warunki dołączenia do FCBP są identyczne jak w przypadku osób do 18. roku życia. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www (formularz wypełnia ustawowy opiekun) oraz uiścić składkę w wysokości 60zł w przypadku członkostwa w sezonie 2016/17 lub 80zł dla nowych członków.  

*Zgodnie ze statutem Fan Club Barça Polska, członkowie wspierający mają takie prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. Mogą oni brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia w charakterze osób zaproszonych, gdzie dysponują głosem doradczym.

 

7. Jak sprawdzić status zgłoszenia i czy wszystko jest w porządku?

 

Po zalogowaniu na stronie głównej i po wejściu w zakładkę "O FAN CLUBIE > Członkowie" Twoje nazwisko będzie znajdować się na liście przyjętych do Stowarzyszenia. Jeżeli tak się nie stanie, będziemy indywidualnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

 

UWAGA: Lista będzie zaktualizowana w listopadzie br.

  

8. Co z legitymacją?

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Fan Club Barça Polska z dnia 23 lipca 2016 r., legitymacje członkowskie nie będą już produkowane. Informacje o przyjęciu będą przesyłane mailowo zgodnie z pkt 5 we wrześniu. Dodatkowa - pisemna decyzja o członkostwie zostanie doręczona wraz z Carnetem de Penyista na początku przyszłego roku.

  

9. Kontakt

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kierowanie ich na adres rekrutacja@fcbp.pl.